Vakcentrum Bedrijfsadvies introduceert Digitale Franchiseovereenkomst

Vakcentrum introduceert de Digitale Franchiseovereenkomst (DFO). In de Digitale Franchise Overeenkomst wordt de franchiseovereenkomst zoals die voor alle franchisenemers in de formule geldt, opgeslagen. Ook de diverse bijlagen worden digitaal opgeslagen. Daardoor zijn de overeenkomst en alle afspraken die binnen de formule gelden, eenvoudig toegankelijk en volstrekt helder. De meest recente versie is altijd beschikbaar en wijzingen kunnen eenvoudig worden doorgevoerd. Wijzigingen die vragen om instemming van de franchisenemers kunnen alleen worden doorgevoerd als de franchisenemers of hun vertegenwoordiging ook daadwerkelijk instemmen.

Met de DFO worden de franchiseovereenkomst en de diverse bijlagen op een beveiligde website geplaatst. Daardoor zijn de documenten steeds makkelijk bereikbaar. Bovendien kan steeds naar onderliggende documenten worden verwezen. Die zijn immers aanklikbaar. Doordat de diverse stukken digitaal worden opgeslagen zijn wijzigingen eenvoudig door te voeren en is de DFO dus steeds actueel.

Geen individuele afspraken
Individuele franchiseovereenkomsten en strikt persoonlijke afspraken worden vooralsnog niet opgeslagen in de Digitale Franchise Overeenkomst. De toegang tot de DFO is vanzelfsprekend beveiligd.

Instemming geregeld        
Dankzij een speciale rechtenstructuur kunnen wijzigingen die om instemming van de franchisenemers vragen, niet worden doorgevoerd zonder akkoord van de franchisenemers-vertegenwoordiging.
Het ingebouwde versiebeheer maakt ook steeds duidelijk welke versie actueel is en hoe deze is gewijzigd ten opzichte van eerdere versies van de overeenkomst.

Snel inzetbaar
De Digitale Franchise Overeenkomst kan, door de slimme structuur, snel worden ingericht. Voorafgaand aan het daadwerkelijk vullen van de DFO wordt de franchiseovereenkomst door de juristen van Vakcentrum Bedrijfsadvies beoordeeld of deze voldoet aan de wet Franchise. Indien noodzakelijk wordt de overeenkomst geactualiseerd, in overleg met franchisegever en de vertegenwoordiging van de franchisenemers.

Meer weten over de Digitale Franchiseovereenkomst en hoe Vakcentrum Bedrijfsadvies uw huidige overeenkomst snel kan omzetten? Kijk op www.vakcentrum.nl/DFO voor een presentatie. Wilt u aan de slag met de digitale franchiseovereenkomst stuur dan een mail naar reactie@vakcentrum.nl of bel (0348) 41 97 71