Nieuws en blogs

Rechtspraak franchise in strijd met de wet?

10 juli 2024

Rechters bouwen bij franchisegeschillen in strijd met de Wet Franchise, nog (teveel) voort op pre-wettelijk franchiserecht, gebaseerd op nagenoeg onbeperkte contractsvrijheid. Een analyse van het Vakcentrum. (dit artikel verscheen eerder op de site van de

Eerste, inspirerende, bijeenkomst FNN Kernteam

6 februari 2024

Na de FNN-bijeenkomst in november vorig jaar heeft een groot aantal franchisenemersverenigingen zich aangemeld voor het FNN Kernteam. Het FNN kernteam heeft op donderdag 1 februari een belangrijke stap gezet in de voorbereiding op de evaluatie van de Wet

Huurdersvariant ROZ-model huurcontract winkel- en horecapanden versterkt positie huurder en franchisenemer

Onlangs is een nieuw huurcontract voor winkel- en horecapanden gepresenteerd. De zogenoemde ’huurdersvariant’ is een variant op het veelgebruikte ROZ-model huurovereenkomst. De nieuwe huurdersvariant biedt een betere balans tussen de belangen van huurders

Franchisenemers enthousiast over inzet Franchisenemers Netwerk Nederland

17 november 2023

Onlangs kwamen ruim 30 franchisenemersverenigingen bijeen op uitnodiging van Franchisenemers Netwerk Nederland (FNN). Zij vertegenwoordigden de franchisenemers in zeer uiteenlopende formules van automotive tot lingerie, horeca, detailhandel en (financiële)

Kennisdag Franchisenemersverenigingen definitief programma bekend

27 oktober 2023

Het Vakcentrum en Franchisenemers Netwerk Nederland organiseren op 8 november de Kennisdag Franchiseverenigingen. Een dag waarop franchisenemersverenigingen hun kennis delen als het gaat om de eigen activiteiten en de voortgang van de wet Franchise. De wet

Woensdag 8 november 2023: Kennisdag Franchisenemersverenigingen

4 oktober 2023

Het Vakcentrum organiseert, in samenwerking met Franchisenemers Netwerk Nederland, op 8 november de Kennisdag Franchiseverenigingen. Een dag waarop franchisenemersverenigingen hun kennis delen als het gaat om de eigen activiteiten en de voortgang van de wet

De franchisenemers en de evaluatie van de wet Franchise

13 juni 2023

Franchisenemers Netwerk Nederland (FNN) is het platform waar kennis en informatie wordt verzameld en gedeeld ten behoeve van de versterking van de positie van (aspirant)franchisenemers en hun verenigingen. FNN is  de gesprekspartner van de overheid in

Wet Franchise leidt tot een betere overlegstructuur maar franchisegevers betrekken franchisenemers nog te weinig

29 april 2022

De wet Franchise die sinds 1 januari 2021 van kracht is, heeft geleid tot een betere overlegstructuur tussen franchisenemersverenigingen en hun franchisegevers. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Vakcentrum, de brancheorganisatie voor zelfstandig winkeliers

AH-franchisenemer krijgt gelijk: gemeente mag geen potentiële kopers buitensluiten

3 december 2021

Hoewel de Procureur Generaal (PG) van de Hoge Raad anders adviseerde, oordeelde de Hoge Raad deze week in het voordeel van een franchisenemer van Albert Heijn bij een geschil met de gemeente. De vraag was of een gemeente een perceel grond mocht verkopen aan

Goodwill

29 november 2021

Inleiding Vanaf 2023 moet de franchiseovereenkomst een goodwill-bepaling bevatten. Duidelijk moet zijn hoe de goodwill wordt bepaald die aan de franchisenemer wordt betaald bij verkoop aan de franchisegever. [1] Deze wettelijke regel blijft de gemoederen

Goodwill maar dan goed

4 oktober 2021

Wij lazen onlangs over misverstanden bij interpretatie van de Wet Franchise als het gaat om de goodwill. Die zien wij ook. Goodwill is een belangrijk franchise-onderwerp. Daarom is het goed vraagstukken daarover onder de loep te nemen. Een eerste misverstand

Het precontractueel informatie document

28 juli 2021

Wettelijke informatieplicht franchisegever De Wet Franchise heeft een bewogen historie. Een bepaling die nagenoeg op volledig draagvlak kon rekenen, is de wettelijke verplichting voor de franchisegever om de aspirant-franchise­nemer tijdig te voorzien van

Het beschermen van knowhow door een non-concurrentiebeding

9 juni 2021

Met de totstandkoming van de Wet Franchise is het postcontractuele non-concurrentiebeding aan banden gelegd. Een postcontractueel non-concurrentiebeding moet onmisbaar zijn voor bescherming van de knowhow en is territoriaal en geografisch beperkt. Uit de Wet

Waarom starten met een franchisenemersvereniging?

18 mei 2021

Wat is het belang van een franchisenemersvereniging en wat levert het op? Als een franchisenemersvereniging goed georganiseerd is, dan heeft dit grote voordelen. Zeker met het oog op de Wet Franchise is het oprichten de moeite waard. Franchisenemers kunnen

Vakcentrum Bedrijfsadvies introduceert Digitale Franchiseovereenkomst

24 maart 2021

Vakcentrum introduceert de Digitale Franchiseovereenkomst (DFO). In de Digitale Franchise Overeenkomst wordt de franchiseovereenkomst zoals die voor alle franchisenemers in de formule geldt, opgeslagen. Ook de diverse bijlagen worden digitaal opgeslagen.

Instemmingsrecht ook voor besluiten door moederorganisatie

17 december 2020

De Wet Franchise bepaalt een instemmingsrecht voor bepaalde, voorgenomen besluiten die impact hebben op de franchisenemers. Een franchisegever moet belangrijke besluiten eerst bespreken. Sommigen zijn van mening dat dit de belangrijkste ontwikkeling in

Rechter wacht niet op wet Franchise

11 december 2020

De Rechtbank in Amsterdam heeft niet gewacht op het daadwerkelijk van kracht worden van de wet Franchise. Onlangs oordeelde de rechtbank dat “goed franchisegeverschap” al een geldende normering is voor franchisegevers. De jarenlange inzet van het