Franchisenemers zijn nu ook vertegenwoordigd via Franchisenemers Netwerk Nederland voor hun rol c.q. positie als franchisenemer

Over franchisenemers

Franchiseconstructies spelen in veel MKB-sectoren een belangrijke rol en komen vooral voor in Food, non-food detailhandel, mobiliteit (denk aan merkdealercontracten, garageformules, tankstations), zorg en de horeca.

Franchisenemers zijn veelal vertegenwoordigt vanuit de brancheorganisatie van hun sector zoals Het Vakcentrum en BOVAG, en nu, via Franchisenemers Netwerk Nederland voor hun rol c.q. positie als franchisenemer.

Franchisenemers zijn bij uitstek MKB-ers en daarmee sterk lokaal verankerd. Dit zie je ook terug in sterke, lokale betrokkenheid zoals met braderieen, winkelacties, sinterklaasfeesten etc. Ze vormen het hart van bruisende binnensteden- en perifierie, maar samen zijn het ook de grootste sportsponsors. Kijk maar eens bij je eigen sportclub! En niet te vergeten, veel mensen doen hun eerste werkervaring op bij de lokale franchisenemers.

1000+

Ruim 1.000 franchiseformules

33.000+

Ruim 33.000 vestigingen

€53,5 miljard

Een gezamenlijke omzet van €53,5 miljard

332.000

Een gezamenlijke werkgelegenheid van 332.000 personen

Economische impact

In Nederland zijn er ruim 1.000 franchiseformules met een totaal van ruim 33.000 vestigingen. De gezamenlijke omzet bedraagt €53,5 miljard met een gezamenlijke werkgelegenheid van 332.000 personen.

Voor meer informatie over de economische impact vindt u onder het kopje ‘publicaties’ een uitgebreid onderzoek dat Panteia in opdracht van Franchisenemers Netwerk heeft uitgevoerd. Een korte toelichting van deze impact vindt u voor verschillende sectoren hieronder.

Supermarkten

Supermarkten vormen 25% van de totale omzet van franchisenemers en 33% van het totaal aan werkzame personen. Het aantal formules van supermarkten is sterk geconcentreerd met een aandeel van 2%. Het aantal vestigingen is met 6% van het totaal aan franchisevestigingen wellicht relatief laag, maar het gaat wel om grote vestigingen zoals blijkt uit de omzet- en werkgelegenheidscijfers. Voorbeelden van formules zijn Albert Heijn, Jumbo, Spar en Plus.

Detailhandel food (exclusief supermarkten)

Onder detailhandel zit 7% van het totaal aantal formules en 10% van het totaal aantal franchisevestigingen. In omvang is het een relatief kleine groep met ongeveer 3% van de totaal omzet en 3% van het aantal werkzame personen. Voorbeelden van formules zijn Keurslager, De FruitCompany en Bakker Bart.

Automotive

Automotive heeft met 42% een groot aandeel in de totale omzet van franchisenemers wat vooral volgt uit de relatief hoge omzetten van merkdealers. In werkgelegenheid vormt deze sector 13 van het totaal aantal werkzame personen bij franvhisenemers. Het aantal franchiseformules relatief beperkt, maar ze vormen wel 11% van het totaal aantal franchisevestigingen. Voorbeelden van formules zijn de automerken zoals BMW, Renault of Toyota, maar ook garageformules zoals Bosch en Vakgarage, Profile, Autotaalglas etc.

Detailhandel non-food

Deze sector heeft een aandeel van 20% in de totale franchiseomzet en 25% van het aantal werkzame personen bij franchisevestigingen. Met 24% heeft deze groep verder een relatief groot aandeel in het aantal franchiseformules. Voorbeelden van formules zijn tankstations zoals Shell en BP, bouwmarkten zoals Gamma en Praxis, keukenleveranciers zoals Bruynzeel en Superkeukens, sportwinkels zoals Intersport en Runnersworld etc.

Horeca

De Horeca heeft een hoog aandeel werkzame personen met 16% van het totaal, hieronder vallen relatief veel parttimers, De horeca is goed voor ongeveer 13% van de franchiseformules, 9% van de franchisevestigingen en 5% van de franchiseomzet. Voorbeelden van formules zijn hotels zoals Golden Tulip en Hampshire Hotels, restaurantketens zoals De Beren en Subway en cafés zoals Doppio Espresso en Starbucks.

Andere sectoren met relatief veel franchiseformules zijn onder andere de bouw, financiële & zakelijke dienstverlening, rijscholen, onderwijs & training, zorg & maatschappelijke dienstverlening en sport & recreatie.

Relatie met franchisegevers

De relatie tussen franchisegevers en franchisenemers wordt uiteindelijk altijd vastgelegd in een contract. Door de afhankelijke positie van de franchisenemer ten opzichte van de franchisegever is de onderhandelingspositie van de franchisenemer onevenwichtig. Deze onbalans zorgt ervoor dat franchisegevers met behulp van het vrije contractrecht franchisecontracten sterk in hun voordeel te laten zijn. En dat zien we in de praktijk ook gebeuren. Niet incidenteel, maar stelselmatig.

Franchisenemers Netwerk Nederland heeft dan ook als doel om de (onderhandelings)positie van franchisenemers te versterken. De relatie is nu simpelweg te onevenwichtig. Het Regeerakkoord van 2017 erkent dit ook: “Er komt aanvullende wetgeving op het gebied van franchise om de positie van franchisenemers in de pre-competitieve fase te versterken.”