Huurdersvariant ROZ-model huurcontract winkel- en horecapanden versterkt positie huurder en franchisenemer

Onlangs is een nieuw huurcontract voor winkel- en horecapanden gepresenteerd. De zogenoemde ’huurdersvariant’ is een variant op het veelgebruikte ROZ-model huurovereenkomst. De nieuwe huurdersvariant biedt een betere balans tussen de belangen van huurders en verhuurders bij contractbesprekingen voor de huur van een winkel- of horecapand. Omdat de huurovereenkomst ook onderdeel kan zijn van de relatie tussen franchisenemer en franchisegever is het goed om als franchisenemersvereniging van deze huurdersvariant op de hoogte te zijn.

Afgelopen jaren groeide het ongenoegen bij huurders in de retail en horeca over het veel gebruikte, maar onvoldoende evenwichtige model Huurovereenkomst Winkelruimte dat door verhuurders, verenigd in de Raad Onroerende Zaken, is opgesteld. Dat model leidt tot onevenredigheid in belangen en verantwoordelijkheden tussen huurders en verhuurders. Tijdens contractonderhandelingen staan retail- en horecaondernemers op achterstand.

De praktijk heeft inmiddels ook geleerd dat het ROZ-model tot onredelijke situaties kan leiden, zoals tijdens de coronatijd en recent nog met de extreme huurindexeringen. Onderhandelingen daarover met de verhuurders bleken zeer moeizaam te zijn en langdurige en kostbare procedures waren daardoor helaas noodzakelijk. Te weinig waren verhuurders bereid te zoeken naar passende oplossingen. De Huurdersvariant zorgt voor evenwicht en evenredigheid bij het vastleggen van (ver)huurverplichtingen. Daaraan hebben huurders van een winkel- of horecapand vanwege toenemende regeldruk grote behoefte.

De initiatiefnemers Koninklijke INretail, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Raad Nederlandse Detailhandel (RND), Vakcentrum, Vastgoedoverleg (VGO), Koninklijke MKB-Nederland en Koninklijke Horeca Nederland (KHN), roepen alle huurders van winkel- en horecapanden op om bij het aangaan of verlengen van een huurcontract vanaf nu de Huurdersvariant als uitgangspunt te nemen.  

Klik hier voor de documenten