Woensdag 8 november 2023: Kennisdag Franchisenemersverenigingen

Het Vakcentrum organiseert, in samenwerking met Franchisenemers Netwerk Nederland, op 8 november de Kennisdag Franchiseverenigingen. Een dag waarop franchisenemersverenigingen hun kennis delen als het gaat om de eigen activiteiten en de voortgang van de wet Franchise. De wet geeft onder andere aanwijzingen over voorlichting en inspraak.

De inspraak van franchisenemers in de ontwikkeling van de franchiseformule en -relatie is een belangrijk thema in de wet Franchise.Ruben van Houweling, voorzitter van de commissie bevordering medezeggenschap van de SER en hoogleraar Arbeidsrecht gaat nader in op dit thema. Daarnaast zijn er bijdragen van, onder andere, AH franchisenemer Hans Geveling en Roel de Jong, franchisenemer Regiobank.

Sterke gesprekspartner voor overheid
De dag is ook bedoeld om de binding tussen franchisenemersverbindingen aan te halen. Het Franchisenemers Netwerk Nederland is door toenmalig staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat erkend als de gesprekspartner namens de franchisenemers in de ontwikkeling en de aanstaande evaluatie van de wet Franchise. (De Nederlandse Franchisevereniging heeft deze rol namens de franchisegevers). Via BOVAG en Vakcentrum zijn al een groot aantal franchisenemersverenigingen en merken-netwerken uit zeer uiteenlopende sectoren verbonden met FNN.

Kennisdag Franchisenemersverenigingen
De kennisdag Franchisenemersverenigingen vindt plaats op woensdag 8 november in Woerden. De dag is uitsluitend toegankelijk voor bestuurders van franchisenemersverenigingen. Meer informatie of aanmelden via reactie@vakcentrum.nl