Franchisenemers enthousiast over inzet Franchisenemers Netwerk Nederland

Onlangs kwamen ruim 30 franchisenemersverenigingen bijeen op uitnodiging van Franchisenemers Netwerk Nederland (FNN). Zij vertegenwoordigden de franchisenemers in zeer uiteenlopende formules van automotive tot lingerie, horeca, detailhandel en (financiële) dienstverlening en zorg. De aanwezigen deelden kennis en ervaringen. Zij gaven ook aan van harte mee te willen werken aan vervolgstappen van FNN, met name gericht op de voorbereidingen voor de evaluatie van de wet Franchise.

Behoefte aan kennisdeling en lobby

Uit een onderzoek dat FNN deed onder franchisenemersverenigingen bleek een duidelijke behoefte aan kennisdeling en belangenbehartiging. Verenigingen willen meer kunnen profiteren van elkaars kennis en ervaring. Met name de mate van inspraak en overleg zijn daarbij belangrijke onderwerpen. Het overleg tussen franchisenemers en franchisegever is dankzij de  wet Franchise wel verbeterd maar wordt nog op zeer verschillende manieren ingevuld.  Belangrijke onderwerpen voor de verenigingen blijven de ‘afgeleide formule’, goodwill, drempelwaarde en het conditiestelsel. Daarnaast bleek dat franchisenemersverenigingen nog nauwelijks betrokken worden bij het opstellen van het precontractueel informatiedocument. In dat document moet alle informatie worden vermeld die relevant is voor een potentiële franchisenemer.

Evaluatie van wet Franchise

Patricia Hoogstraaten, voorzitter van het FNN, benadrukte dat er veel werk afkomt op de franchisenemersverenigingen. In 2024/2025 gaat de evaluatie van de wet Franchise lopen. Dan moet worden beoordeeld of de wet doeltreffend is, wat de effecten in de praktijk zijn en hoe de wet van invloed is op innovatie en de samenwerking in de sector. “Er komen dus veel vragen op ons af en een woud aan informatie die verwerkt moet worden. Daar moeten we volop in samenwerken.”

FnLab voor kennisdeling
Om het delen van kennis en ervaringen te faciliteren wordt FnLab opgezet. Alle verenigingen die aanwezig waren op de bijeenkomsten gaven aan een bijdrage te willen leveren aan FnLab. Aansluiting van FnLab en zo meedenken en informatie delen is ook nog mogelijk voor verenigingen die niet bij de introductie aanwezig waren. “Graag zelfs”, zo benadrukt Patricia Hoogstraaten. “Het is zaak dat we zo veel mogelijk kennis delen en in de evaluatie zo veel mogelijk met een mond spreken. We delen hetzelfde mooie bedrijfsmodel franchise. Dat moeten we zo goed mogelijk voor ons laten werken”. Belangstellende verenigingen kunnen  contact opnemen met het secretariaat van de FNN, verzorgd door het Vakcentrum, op (0348) 41 97 71 of fnn@vakcentrum.nl