Eerste, inspirerende, bijeenkomst FNN Kernteam

Na de FNN-bijeenkomst in november vorig jaar heeft een groot aantal franchisenemersverenigingen zich aangemeld voor het FNN Kernteam. Het FNN kernteam heeft op donderdag 1 februari een belangrijke stap gezet in de voorbereiding op de evaluatie van de Wet Franchise. Het is belangrijk om alle franchisenemersvertegenwoordigers actief te betrekken bij deze evaluatie. Een goede afstemming en effectieve werkwijze zijn essentieel. Het FFN kernteam speelt hierin een belangrijke rol. Het kernteam identificeert onder andere de benodigde informatie en het verwerking proces.

Tijdens de bijeenkomst van het kernteam zijn de belangrijkste aspecten van de Wet Franchise uitvoerig besproken. Er is specifiek ingegaan op de praktische implicaties, potentiële valkuilen en mogelijke oplossingsrichtingen. Dit is de basis voor de verdere voorbereiding van de evaluatie. In de bijeenkomst van het kernteam lag met name de focus op de manier waarop alle aangesloten franchisenemersverenigingen een bijdrage kunnen leveren. Hierbij is besproken welke specifieke informatie nodig is en hoe deze informatie het meest effectief verwerkt kan worden.

Ter voorbereiding van de volgende stap benadert FNN de franchisenemersverenigingen om nadere informatie aan te leveren. Vanzelfsprekend wordt daarbij de nodige vertrouwelijkheid in acht genomen. Het FNN kernteam komt medio maart weer bijeen. De evaluatie van de Wet Franchise dient binnen 5 jaar na de inwerkingtreding te zijn afgerond. Dus voor 1-1-2026. Hoewel er voldoende tijd lijkt te zijn onderstreept deze tijdslijn het urgente karakter van de voorbereidingen en de actieve betrokkenheid van alle betrokken partijen, waaronder de franchisenemersverenigingen die bij FNN zijn aangesloten.